BIP SP 11 KALISZ - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza Szkoły Podstawowej nr 11
im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu


Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu posiada elektroniczną skrzynkę podawczą:
1. na ogólnopolskiej platformie ePUAP (adres www.epuap.gov.pl )
Na wskazanej stronie możliwe jest założenie konta w celu dostępu do elektronicznej skrzynki podawczej.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu:


1. Muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.

4. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 6 MB.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone


W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego swojego konta na ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pozostałe instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na ePUAP

Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.


Poradnik Interesanta

W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
posiadanie profilu zaufanego ePUAP - czyli zestawu infomacji indentyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą dysponentem konta na ePUAP, który zastał w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającegoOpublikował: Stanisław Ibusz
Publikacja dnia: 02.09.2014
Podpisał: Stanisław Ibusz
Dokument z dnia: 02.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 860